Gần đây Google đã chính thức cấm 1 số Quốc gia sử dụng Google Maps API và trong đó có Việt Nam. Thông tin về các Quốc gia bị cấm tại đây https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-prohibited-territories/ .

Hôm nay mình có tìm hiểu được các fix lỗi này và muốn chia sẻ luôn tới mọi người. Cái chính là thay đổi Quốc gia của tài khoản thanh toán và chú ý không cần thẻ Visa mới nha, dùng lại thẻ cũ đã add cũng được luôn mọi người nhé

Tạo tài khoản thanh toán mới

Trước tiên bạn cần vào https://console.cloud.google.com/billing/create để tạo tài khoản thanh toán mới

Ở màn hình tiếp theo bạn nhập thông tin thẻ của bạn vào là được. Thẻ ở Việt Nam cũng được, thẻ đã dùng trước đó cũng được luôn nha. Nhưng quan trọng nhất là địa chỉ thanh toán phải ở Quốc gia mà bạn chọn trước đó. Ví dụ ở bước trước mình chọn United State thì mình sẽ lên google maps tìm United State sau đó chọn 1 vị trí bất kỳ nào đó và lấy địa chỉ và Zip code ở đó nhập vào cho chuẩn 😀

Tiếp theo bạn ấn Submit and enable billing

Kết nối với project

Tiếp theo bạn muốn API cũ hoạt động trở lại thì vào đây https://console.cloud.google.com/billing/projects để thay đổi và kết nối tài khoản thanh toán vừa tạo vào project của bạn. Nhưng việc thay đổi này cần từ 6 tiếng đến 2 ngày mới hoạt động bình thường trở lại nha