Giao hàng tiết kiệm với Woocommerce – GHTK vs Woocommerce. Giúp các chủ shop đơn giản công việc đăng đơn và tính phí ship cho khách hàng tại website của mình. Không cần mất thời gian nhập thông tin từ web lên hệ thông GHTK nữa. Bây giờ chỉ cần với 1 nút ấn đã có thể đăng đơn hàng và giao nhận.

Chức năng chính:

Tại V1.3.6 có 3 update lớn và quan trọng

  • Thêm chức năng hẹn ngày lấy hàng
    Hẹn ngày lấy hàng không bắt buộc nhập. Nếu để trống GHTK sẽ tự động lên lịch lấy hàng
  • Thêm chức năng chọn ca lấy hàng
    Ca lấy hàng không bắt buộc phải chọn. Nếu để trống GHTK sẽ tự động phân ca lấy hàng
  • Thêm ô nhập tổng khối lượng đơn hàng.
    Trường này không cần thiết phải nhập. Nếu để trống hệ thống sẽ tự động lấy  tổng  khối lượng của sản phẩm